รู้เท่าทันอาการปวดตามข้อ กระดูก ข้อเข่าเสื่อม

By

สังคมผู้สูงวัยในปัจจุบัน นอกจากโรคเบาหวาน ความดัน และหัวใจ ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่พบบ่อยคืออาการปวดตามข้อ ข้อเสื่อม ความทรมานจากอาการปวดตามข้อต่างๆ ซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างความทุกข์ใจให้แก้ผู้เป็นโรคแล้ว ยังส่งผลถึงสุขภาพจิตของคนในครอบครัวและผู้ที่ดูแลอย่างยิ่ง เมื่อพ่อแม่ญาติพี่น้องอันเป็นที่รักต้องมาเจ็บปวดทรมาน บางท่านถึงกับเดินไม่ได้หรือนอนติดเตียงกัน ขาดอิสรภาพในชีวิตกันเลยทีเดียว ข้อเข่าเสื่อมหรือเกิดการเสื่อมของข้อ ทำให้มีการงอกของกระดูกเวลาเดินจะเจ็บข้อ มีการผิดรูปของข้อเข่า โรคข้อเข่าเสื่อมมักพบในผู้สูงอายุ และมักพบว่าถ้าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วจะทำให้โรคอื่นๆกำเริบตามมา เช่นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เนื่องจากออกกำลังไม่ได้ ในความเป็นจริง อาการปวดข้อ หรือข้อเสื่อมนี้ไม่ได้เกิดกับสังคมผู้สูงวัยเท่านั้น คนทั่วไปก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคนี้ได้ อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมการทานอาหาร