Quotes คำคม

By Leave a comment

คิดจะทำอะไร
ก็รีบทำตั้งแต่วันนี้
อย่าผัดวันประกันพรุ่ง
อย่าคิดว่าทำพรุ่งนี้ก็ได้
ใครจะไปรู้ล่ะ..
ว่าชีวิตของเราเอง
“จะมีพรุ่งนี้จริงหรือไม่?”

Leave a Reply

Your email address will not be published.