Quotes คำคม

By Leave a comment

เพราะความสุขของคนเราต่างกัน
จงอย่าตัดสินใครว่าดีหรือไม่
เพียงเพราะเขาไม่ทำในแบบที่เราชอบ
ตัวเราเองก็คงไม่ชอบให้ใคร
“มาบังคับ” เช่นกัน!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.