Quotes คำคม

By Leave a comment

ในชีวิตนี้..
เราควรมีเพื่อนสักคน
ที่ถึงแม้จะไม่ได้เจอกันนานแค่ไหน
แต่ก็ยังจดจำรายละเอียด
ของเราได้หมดทุกอย่าง
เรียกง่ายๆว่ามองตาก็รู้ใจ
แล้วคุณล่ะ..
ได้เจอเพื่อนคนนั้นหรือยัง?

Leave a Reply

Your email address will not be published.