เซซามิน งาดำสกัดเย็น

คุณประโยชน์ของเซซามิน

หนึ่งในตัวช่วยที่กำลังได้รับความนิยม ด้วยการค้นพบประโยชน์และสรรพคุณจากการศึกษาผ่านงานวิจัยหลายฉบับ ว่าสารเซซามิน ในงาดำสกัดเย็น ที่มีส่วนช่วยในการเยียวยารักษาข้ออักเสบ และโรคอื่นๆ ดังต่อไปนี้

งาดำ เป็นอีกสิ่งหนึ่งจากธรรมชาติที่มากพร้อมด้วยคุณประโยชน์ ด้วยการวิจัยที่ทำให้ค้นพบได้ว่า สารเซซามินในงาดำ สามารถช่วยยับยั้งการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อน ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคข้อเสื่อม โดยมาจากคุณสมบัติต่อต้านการอักเสบของสารเซซามิน ตั้งแต่ข้ออักเสบของกระดูก การอักเสบของตับ ปอด จึงได้มีการวิจัยต่อยอดความรู้จากเรื่องกระดูกไปสู่การศึกษาเรื่อง มะเร็ง ความดัน ตับแข็ง ตับอักเสบ ปอดอักเสบ ภูมิแพ้ และ การติดเชื้อไวรัส H1N1 จึงทำให้ทราบว่าประสิทธิภาพของสารเซซามิน ซึ่งสามารถพบได้ในงาดำสกัดเย็นนั้น เปี่ยมด้วยพลังแห่งการเยียวยาความเจ็บป่วยของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • รักษาโรคข้ออักเสบ จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า สารเซซามิน สามารถลดการสลายของเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนได้ โดยเกิดจากกลไกยับยั้งการส่งสัญญาณของสาร pro-inflamamatory cytokine ชนิด (inter leukin-1 beta) IL-1 beta ซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดอาการอักเสบภายในเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน การรับประทานงาดำสกัดเย็นที่มีสารเซซามินจึงช่วยในเรื่องของข้ออักเสบได้
  • สารเซซามินมีส่วนช่วยในการดูแลรักษาโรคกระดูกพรุน โดยเฉพาะหญิงสาวในวัยหมดประจำเดือนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคนี้ เนื่องจากในวัยนี้ เซลล์ออสทีโอบลาส (Osteoblast) ที่ช่วยสร้างกระดูกจะลดลง ในขณะที่เซลล์ออสทีโอคลาส (Osteoclast) ซึ่งมีส่วนสลายกระดูกเพิ่มมากขึ้น สารเซซามินจะช่วยเพิ่มความสามารถของเซลล์ออสทีโอบลาสให้สร้างกระดูกมากยิ่งขึ้น การรับประทานสารเซซามิน ซึ่งสามารถพบได้ในงาดำสกัดเย็นจึงมีส่วนช่วยในการป้องกัน และรักษาโรคกระดูกพรุนได้
  • ช่วยลดอาการปอดอักเสบได้ จากการทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่าสารเซซามิน มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิด Cytokine storm อันเป็นภาวะที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดพลาด ทำให้ร่างกายเกิดการตอบสนองที่รุนแรงกว่าปกติในการโจมตีเชื้อโรค และเกิดการสะสมสารที่จะใช้ทำลายเชื้อโรคมากเกินไปในปอด อันเป็นผลให้เกิดอาการปอดอักเสบขึ้นมา เมื่อร่างกายได้รับสารเซซามิน จะช่วยเข้าไปยับยั้งปฏิกิริยาดังกล่าว ทำให้สารทำลายเชื้อโรคที่ร่างกายผลิตขึ้นมีปริมาณที่สมดุล อาการอักเสบของปอดจึงลดลง
  • สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มักมีปัญหาโรคแทรกซ้อนจากปลายประสาทเสื่อม จากรายงานวิจัยพบว่า สารเซซามิน ที่มีอยู่ในงาดำสกัดเย็น สามารถปกป้องการทำลายเซลล์ อันเนื่องมาจากภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง โดยป้องกันมิให้เซลล์เข้าสู่โปรแกรมการฆ่าตัวเอง โดยเฉพาะในเซลล์ประสาท และส่วนปลายประสาท
  • ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ มีงานวิจัยมากมายยืนยันแล้วว่า สารเซซามิน สามารถยับยั้งปฏิกิริยาการเติมออกซิเจนของโปรตีนชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ได้

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคุณประโยชน์มากมายขอสารเซซามินเท่านั้น เช่นการรักษาข้ออักเสบ ซึ่งสารเซซามินสามารถพบได้ในงาดำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในน้ำมันงาดำสกัดเย็น ที่สกัดสารเซซามินบริสุทธิ์จากธรรมชาติ รับประทานหลังมื้ออาหารเช้าและเย็น ครั้งละ 1 เม็ด ก็ช่วยดูแลสุขภาพของคุณให้ห่างไกลจากโรคร้ายเหล่านี้ได้

Sesamin Navisplus (น้ำมันงาดำสกัดเย็น 500mg)